Satellites, for Balenciaga store, Via Montenapoleone 23, Milan, Radiator collection

Satellites, for Balenciaga store, Via Montenapoleone 23, Milan, Radiator collection
Satellites, for Balenciaga store, Via Montenapoleone 23, Milan, Radiator collection
Satellites, for Balenciaga store, Via Montenapoleone 23, Milan, Radiator collection

© Gregoire Vieille, Studio Benoit Lalloz